点评详情
发布于:2017-12-24 17:32:17  访问:51 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Các Dữ Liệu Về Rượu Vang Và Nhiều Hơn Thế
Quy trình phục vụ rượu vang đỏ trong nhà hàng
Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ
- Đồ khui rượu
- Khăn phục vụ
- Đĩa nhỏ
- Ly thích hợp
- Kiểm tra nhiệt độ rượu trước khi phục vụ
Bước 2. Quy trình phục vụ
- Cách cầm chai rượu vang và giới thiệu rượu cho khách
+ Khi mang chai rượu ra giới thiệu cho khách, nhân viên luôn xoay tem chính của chai rượu về phía khách hàng.
+ Giới thiệu về vùng sản xuất, nhà sản xuất, loại nho trồng rượu và năm sản xuất của chai rượu.
+ Giới thiệu khái quát về đặc điểm của chai rượu như mùi vị và những đặc điểm cơ bản.
Ở nơi chứa rượu vang, người ta thường đặt chai rượu trên giá rượu và luôn giữ trong điều kiện đảm bảo.
Khi lấy chai rượu từ giá đựng nhân viên không được lắc chai rượu vì có thể sẽ làm \"mất cặn\" của rượu hoặc làm rượu \"đóng nút\".
- Cách mở chai rượu
+ Kiểm tra sự sạch sẽ và khô ráo của chai rượu
+ Cầm chai ở tư thế chắc chắn
+ Khi cắt nút chai, phải đảm bảo sự gọn gàng. Luôn đặt dụng cụ mở nút chai vào đúng chỗ. Vặn dụng cụ nút chai từ từ để đảm bảo độ chính xác.
+ Mở nút thiếc bằng cách cắt một vòng bằng dao và gỡ nhẹ, sau đó mở nút bần và đưa nút bần cho khách kiểm tra, để lại nút bần vào đĩa con trên bàn khách.
+ Lau miệng chai rượu bằng khăn phục vụ cả bên trong và bên ngoài.
+ Theo nguyên tắc chung, rượu vang đỏ phục vụ ở nhiệt độ:
+ Với rượu hương vị nhẹ, uống non , rượu vang ngọt giá tốt ở Hà Nội nhiệt độ từ 12độ đến 14 độ.
+ Rượu vang đỏ thong dụng, hương vị hăng hơn, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ.
+ Rượu vang đỏ có chút vị chat, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ.
+ Rượu vang đỏ có năm, tuổi cao thì nhiệt độ từ 12-15 độ C.
- Cách rót rượu và phục vụ khách
+ Cầm chai rượu sao cho nhãn chai hướng lên trên và có thể nhìn thấy được.
+ Giữ đúng khoảng cách giữa chai và miệng ly rượu
+ Khi bắt đầu rót rượu, ly đầu tiên là rót cho chủ tiệc hoặc người gọi rượu. Trong trường hợp không xác định được chủ tiệc, nhân viên phục vụ nên hỏi xem ai là người thử rượu?
+ Rót cho chủ tiệc nếm thử rượu. Rót khoảng 30ml rượu vào ly cho chủ tiệc. Trong lúc khách thử rượu, nhân viên phải bước lùi cách xa bàn một bước, vẫn giữ rượu vang ngọt giá tốt ở Hà Nội trên tay, nhãn hướng về khách hàng, và chờ ý kiến khách hàng.
Khi phục vụ rượu, nhân viên cần chú ý số lượng khách cần phục vụ để cân đối lượng rượu cho mỗi khách. Dùng khăn phục vụ, gấp và hứng những giọt rượu có thể chảy ra.
Sau khi khách đồng ý, nhân viên tiếp tục phục vụ khách.
+ Phục vụ cho phụ nữ trước, sau đó đến nam giới và sau cùng là chủ tiệc.
+ Khi rót rượu, nhân viên phục vụ chỉ rót 2/3 ly rượu, thực hiện kỹ năng xoay cổ chai để tránh rượu nhỏ giọt.
+ Để chai rượu trên bàn nếu vẫn còn rượu. Khi đặt nên xoay nhãn hiệu ra ngoài để khách có thể nhìn thấy được lượng rượu còn trong chai.
+ Trong suốt bữa ăn, nhân viên cần chú ý lượng rượu trong ly của khách, luôn đảm bảo trong ly lúc nào cũng có rượu.
+ Khi sắp hết rượu, nhân viên cần thong báo cho chủ tiệc/người gọi rượu và hỏi xem khách có cần gọi them không?
+ Tiếp tục phục vụ khách.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
当前位置
脚注信息

美博梁sir2010-2021版权所有